Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Rada Gminy: Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010-2014)

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/376/2014 z dnia  7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/376/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/375/2014 z dnia  7 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/375/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LIII/375/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/374/2014 z dnia  7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/374/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LIII/374/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/373/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/373/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/372/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/322/2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 kwietnia 2014 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych (formierskich) „RUMIN”

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/372/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/371/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/414/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 15 września 2010 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/371/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/370/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto uchwalonego uchwałą Nr XXIX/205/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/370/2014

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/370/2014

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/370/2014

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/370/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/369/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2015

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/369/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LII/369/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/368/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/368/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/367/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/367/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/366/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5849

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/366/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/365/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5847

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/365/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/364/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5846

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/364/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/363/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2014 r., poz. 5845

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/363/2014

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/363/2014

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/363/2014

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/363/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/362/2014 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na okres programowania na lata 2014-2020

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LII/362/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/361/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/361/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/360/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/360/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/359/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/359/2014

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/359/2014

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/359/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/358/2014 z dnia  29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r., poz. 5174

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/358/2014

                      Załącznik do uchwały Nr LI/358/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/357/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/357/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/356/2014 z dnia  29 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr LI/356/2014

                     Załącznik do uchwały Nr LI/356/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/355/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/355/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/354/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/354/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/353/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/353/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/352/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/352/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/351/2014 z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr L/351/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/350/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/350/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/349/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/349/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/348/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/348/2014

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/345/2014

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/348/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/347/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Konin

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/347/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/346/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego dotyczącej likwidacji aglomeracji Konin Lewy Brzeg i Konin Prawy Brzeg

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/346/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/345/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/345/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/344/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r., poz. 4632

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/344/2014

                   Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/344/2014

                   Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/344/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/343/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/343/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/342/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr XXII/148/2004 z dnia 5  października 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/342/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/341/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/341/2014

                     Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/341/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/340/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto  oraz określenia warunków obniżenia lub zwolnienia z tych opłat

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/340/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/339/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/339/2014

                     Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/339/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/338/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie nadania imienia Wisławy Szymborskiej Gimnazjum w Liścu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/338/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/337/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/337/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/336/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/336/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/335/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/335/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/334/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/334/2014

                   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014

                   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014

                   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/333/2014 z dnia  30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na realizację zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/333/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/332/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/332/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/331/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/331/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/330/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/330/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/329/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r., poz. 3545.

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/329/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/328/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r., poz. 3544.

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/328/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/327/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/327/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/326/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/326/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/325/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/325/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/324/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruminie

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/324/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/323/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Stare Miasto

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/323/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/322/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych (formierskich) „RUMIN”

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/322/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLVI/322/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/321/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/321/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/320/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie budżetu Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/320/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r., poz. 2333

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/319/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLV/319/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r., poz. 2332

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/318/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLV/318/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Stare Miasto partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/317/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/316/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014r., poz. 2598

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/316/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/315/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Żdżary, oznaczonych nr ewid. 219/17 oraz 219/16 – w drodze rokowań

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/315/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/314/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Modła Królewska na lata 2010-2020

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/314/2014

                      Załącznik do uchwały Nr XLV/314/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/313/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/282/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żychlin na lata 2008-2015

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/313/2014

                Załącznik do uchwały Nr XLV/313/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/312/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/312/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/311/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruminie

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/311/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/310/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/129/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014r., poz. 1813

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/310/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/309/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad pogrzebu przez Gminę Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014r., poz. 1812

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/309/2014

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/308/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/308/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/307/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto, na rok 2014

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2014r. poz. 1866

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/307/2014

                      Załącznik do uchwały nr XLIV/307/2014    

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/306/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.

 

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/306/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/305/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/305/2014

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/304/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

   

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/304/2014

 

 

  

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/303/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stare Miasto „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/303/2014

                     Załącznik do uchwały Nr XLII/303/2014

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/302/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 921

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/302/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/301/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w firmie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 920

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/301/2014

 

  

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/300/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 r.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia  2014r., poz. 334

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/300/2013

                     Część opisowa do uchwały Nr XLI/300/2013

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/299/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2014-2036.

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/299/2013

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/299/2013

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/299/2013

                      Objaśnienia do uchwały Nr XLI/299/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/298/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście.

 

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/298/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XLI/298/2013

 

 

  

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/297/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

 

 Do pobrania: Uchwała Nr XLI/297/2013

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

 

  

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/296/2013

 

 

  

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/295/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do pilotażu wdrażania Modułu Lokalnej Współpracy.

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/295/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/294/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2014.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 919.

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/294/2013

 

 

  

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/293/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/293/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/292/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/292/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/291/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2014r., poz. 338.

Uchwała została unieważniona uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 3/224/2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/291/2013

                      Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/291/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/290/2013

 

 

  

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/289/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/289/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/289/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/288/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/288/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/288/2013

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/287/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/287/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/286/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2014”

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/286/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/286/2013

 

 

  

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/285/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

 

  

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/285/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XL/285/2013

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/284/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/284/2013

 

 

  

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/283/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/283/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/282/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/282/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/281/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/281/2013

 

 

  

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/280/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/280/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/279/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/279/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/278/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/278/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/277/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Gminą Komsomolskie na Ukrainie na okres 5 lat

 

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XL/277/2013

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIX/276/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2036.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIX/276/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/275/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/275/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013

                   Część opisowa do uchwały Nr XXXVIII/275/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/274/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie wystąpienia Gminy Stare Miasto ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/274/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/273/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Lisiec Wielki o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

   

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/273/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/272/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Rumin o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/272/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/271/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Główiew o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/271/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/270/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto uchwalonego uchwałą Nr IV/13/98 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 17 grudnia 1998 roku

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/270/2013

                   Załacznik do uchwały Nr XXXVIII/270/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/269/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Konin

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/269/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/268/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej likwidacji aglomeracji Konin Lewy Brzeg i Konin Prawy Brzeg

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/268/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/267/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2013r., poz. 6537

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/267/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013

                   Załączniknr 2 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5986

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/266/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2014.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5985

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/265/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/264/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5984

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/264/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/263/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013r., poz. 5983

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/263/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/262/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2013r., poz. 6325

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/262/2013

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/261/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2036

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/261/2013

                      Załacznik do uchwały Nr XXXVII/261/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/260/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/260/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XXXVII/260/2013

                      Część opisowa do uchwały Nr XXXVII/260/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/259/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/259/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/258/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Stare Miasto

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/258/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/257/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/257/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XXXVI/257/2013

                      Część opisowa do uchwały Nr XXXVI/257/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/256/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2036

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/256/2013

                     

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/255/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia poręczania spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

 

 

 

Do pobrania:Uchwała Nr XXXVI/255/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/254/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/254/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/253/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/253/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/252/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/252/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/251/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/251/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/250/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013r., poz. 5252

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/250/2013

                      Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/250/2013

 

               

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/249/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii grogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013r., poz. 5251

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/249/2013

                     Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/249/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/248/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzania poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2013r., poz. 5256.

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/248/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI247/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/247/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/246/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013r., poz. 5530

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/246/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/245/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/245/2013

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/244/2013  z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/244/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/243/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/243/2013

                      Załącznik do uchwały Nr XXXV/243/2013

                      Część opisowa do uchwały Nr XXXV/243/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/242/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/242/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/241/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2013 r., poz. 4487.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/241/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/240/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2013 r. Nr KN-I.4131.371.2013.16

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/240/2013

                     Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/239/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/239/2013

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/238/2013 z dnia 24 czerwc  2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/238/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/237/2013 z dnia 29 maja  2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/237/2013

 

 

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/236/2013 z dnia 29 maja  2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/236/2013

  

 

Do pobrania: Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/235/2013 z dnia 29 maja  2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/235/2013

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/234/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/234/2013

  

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/233/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Krągoli podległej Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/233/2013

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/233/2013

 

 


Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/232/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/232/2013

                   Załącznik do uchwały Nr XXXIII/232/2013

 

 


Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/231/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r., poz. 3772

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2013 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r., poz. 3766.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/231/2013

                   Załącznik do uchwały Nr XXXIII/231/2013

 

 


Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/230/2013 z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/230/2013

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/230/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/229/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/229/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/228/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2013-2027

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/228/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/228/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/228/2013

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/228/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/227/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/227/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/226/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie wykładni Rozdziału 1 § 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Krągola, Janowice i Żdżary uchwalonego Uchwałą nr XXIII/204/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/226/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/225/2013 z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała  Nr XXX!!/225/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/224/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Krągoli podległej Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/224/2013

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/224/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/223/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany  budżetu na 2013 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/223/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/222/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2027

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/222/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/221/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany  budżetu na 2013 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/221/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/220/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 2377.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/220/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/220/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/220/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/219/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/219/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/218/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 2376.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/218/2013

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/217/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku, poz. 730

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/217/2012

                   Część opisowa do uchwały Nr XXIX/217/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/216/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare na lata 2013-2027

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/216/2012

                    Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/216/2012

                    Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/216/2012

                    Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/216/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/215/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/215/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/214/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/214/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/213/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXIX/213/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/212/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/212/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/211/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/211/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/210/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/209/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/209/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/208/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/208/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/207/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/207/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/206/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/206/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/205/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/205/2012

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/205/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku, poz. 729

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/203/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/203/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/202/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/201/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/201/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/200/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/200/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/199/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania PFRON na realizację zadania pn. „II etap budowy Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście – sala rehabilitacyjna z zapleczem”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/199/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/198/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 110

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/198/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/197/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 109

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/197/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/196/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 108

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/212/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częśtotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/196/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/195/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 107

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/195/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/195/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/194/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 106.

 

Do pobraniaUchwała Nr XXVIII/194/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/193/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/193/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/193/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/192/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/192/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2013

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/191/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/191/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/190/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/190/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/189/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/189/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVIII/189/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/188/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/188/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/187/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/187/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/186/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/186/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/185/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4684

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/185/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/185/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/185/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/185/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/184/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4680 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/184/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/183/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4679

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/183/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/182/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz. 4669

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/182/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/181/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/181/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/181/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/180/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/180/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/179/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 175/1 obręb Lisiec Mały

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., poz. 4307

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/179/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/178/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 427/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., poz. 4306

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/178/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/178/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/177/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 639/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., poz. 4305

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/177/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/176/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/168/2012, Nr XXV/169/2012, Nr XXV/170/2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/176/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/175/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2012 r., poz. 4798

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/175/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/174/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/174/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXVI/174/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/173/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchylająca uchwałę Nr XL/370/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/173/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/172/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/172/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/171/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stare Miasto na realizację projektu systemowego pn. „Razem po sukces II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości sług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/171/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/170/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 175/1 obręb Lisiec Mały

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/170/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/170/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/169/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 427/2 obręb Barczygłów

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/169/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/169/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/168/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 639/2 obręb Barczygłów

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/168/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/168/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/167/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/167/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/166/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/166/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/165/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/165/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/164/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/163/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/163/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/162/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/162/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/161/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/161/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/160/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Gminą Pietropawłowska Borszczagowka na okres 5 lat

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/160/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/159/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zniany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania:Uchwała Nr XXIV/159/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/158/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto 

 

Do pobrania:Uchwała Nr XXIV/158/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXIV/158/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/157/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/157/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/156/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/156/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/155/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/155/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/154/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/154/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/154/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/154/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/154/2012

                   Część opisowa do uchwały Nr XXIII/154/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/153/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/153/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/152/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/152/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/152/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/152/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2012 r., poz. 3442.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/151/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XXIII/151/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/150/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., poz. 2759

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/150/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/149/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/149/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/148/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/148/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/147/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/147/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/146/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/146/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/146/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/146/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/146/2012

                   Część opisowa do uchwały RG Nr XXII/146/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/145/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/145/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/145/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/145/2012

                   Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/145/2012

                   

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/144/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krągoli w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu  Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrani: Uchwała RG Nr XXII/144/2012

                  Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXII/144/2012

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/143/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2012 r., poz. 2197.

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/143/2012

                   Załącznik do uchwały RG Nr XXII/143/2012

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/142/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazimierów

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/142/2012

                   Załącznik do uchwały RG Nr XXII/142/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/141/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Główiew

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/141/2012

                   Załącznik do uchwały RG Nr XXII/141/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/140/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/140/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/139/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/139/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/138/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/138/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/137/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stare Miasto w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/137/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/136/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/136/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/135/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krągoli w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/135/2012

                   Uzasadnienie do uchwały Nr XX/135/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/134/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/134/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XX/134/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/133/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Stare Miasto wchodzącego w skład Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1., Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXVII/186/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/133/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/132/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/132/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/131/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/131/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XX/131/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/130/2012

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/130/2012

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/130/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/129/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/129/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/128/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/128/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stare Miasto na realizację projektu pn. „Na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/127/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/126/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  Koninie

 

Do pobraniaUchwała Nr XIX/126/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/125/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2012

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/125/2012

                   Załącznik do uchwały Nr XIX/125/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. poz. 514

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/124/2011

                   Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/124/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/123/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2012-2023

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/123/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/123/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/123/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/122/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/122/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/121/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/120/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie świadczenia usług publicznych na rzecz Gminy Stare Miasto w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej w tym zakresie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/120/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/119/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/119/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/119/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/118/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2012

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. poz. 714.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2013.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/118/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/117/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/117/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/116/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/116/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVII/116/2011

                    

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/115/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/115/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/114/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/114/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/113/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Starym Mieście.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. Nr 365, poz. 6557.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/113/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/112/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/112/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/111/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/111/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/110/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Rumin o przyznanie środków funduszu sołeckiego, odrzuconego przez Wójta Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/110/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/109/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/109/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/108/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6071.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/108/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/107/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach osób fizycznych realizowanych ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/107/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/107/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/106/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach osób fizycznych realizowanych ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/106/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/106/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/105/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6070.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/105/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/105/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/104/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6069.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXIX/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/103/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 t. dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6068.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/103/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/102/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6067.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/102/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/101/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6066.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/101/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/100/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Rejonem Soleczniki na Litwie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/100/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/99/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/99/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/98/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/98/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/97/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/97/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/96/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2011 r. Nr 313, poz. 5031.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/96/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/95/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/95/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/94/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/94/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/93/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Miasto w sprawie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/93/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/92/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście prowadzonym przez Gminę Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/92/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/91/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/91/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/90/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/90/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/89/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/89/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/88/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/87/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/87/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XII/87/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/86/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/421/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/362/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12 lutego 2010 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/86/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/85/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/85/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/84/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/84/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XI/83/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/83/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/82/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/82/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/81/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i  Kanalizacji w Subregionie Konińskim" do realizacji Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XX/133/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Stare Miasto wchodzącego w skład Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1., Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/81/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/80/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży radnym Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/80/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/79/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/79/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/78/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3711.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/78/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/78/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/77/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. Nr 224, poz. 3606.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/77/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/76/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/76/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/75/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/75/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3710.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/74/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/74/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/73/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/72/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3709.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/71/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/71/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/70/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisiec Wielki

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/70/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/70/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/69/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. uchylająca uchwałę nr XLVIII/415/2010 z dnia 15 września 2010 roku Rady Gminy Stare Miasto w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisiec Wielki

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/69/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/68/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/68/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/67/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/67/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/66/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/66/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/65/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/65/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/64/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/64/2011

                   Uchwała Nr VIII/64/2011 - zał.

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/63/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Sulańska 13

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/63/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/62/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/62/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/61/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 181, poz. 2908.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/61/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/60/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/60/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/59/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim poprzez likwidację „Szkoły Filialnej w Kazimierowie wraz z oddziałem przedszkolnym”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/59/2011

                   Uzasadnienie do uchwały Nr VII/59/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/58/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ruminie.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/58/2011

                   Uzasadnienie do uchwały Nr VII/58/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/57/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/57/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/56/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/56/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/55/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/55/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/54/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2893.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/54/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/53/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/53/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/52/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod usługi sportu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2892.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/52/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2891.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2890.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lisiec Mały Gmina Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2889.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/49/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/48/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/48/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/47/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/47/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/46/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/45/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Liścu Wielkim poprzez likwidację „Szkoły Filialnej w Kazimierowie wraz z oddziałem przedszkolnym”

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/45/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/44/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ruminie

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/44/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/43/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 107, poz. 1811.

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/43/2011

                   Załącznik do uchwały Nr V/43/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stare Miasto w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/42/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/41/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/41/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/40/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/40/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/39/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy na 2011 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1349.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/39/2011

                   Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/39/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/38/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2011-2023

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/38/2011

                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/38

                   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/38

                   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/38

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/37/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/37/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/36/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w charakterze partnera projektu pn. „Mały może więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/36/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/35/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/35/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/34/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży radnym Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/34/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/33/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1348.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/33/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/32/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1347.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/32/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/31/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stare Miasto na realizację projektu systemowego pn. „Razem po sukces – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Stare Miasto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/31/2011

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/30/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/29/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w charakterze partnera projektu pn. „Mały może więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/29/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/28/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/28/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/27/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żychlin, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/27/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/26/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żdżary, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/26/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/25/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trójka, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/25/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/24/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Miasto, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/24/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr IV/41/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/23/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Modła Królewska, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/22/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisiec Wielki, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/21/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/20/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisiec Mały, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/20/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krągola Pierwsza, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/19/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krągola, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/18/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kazimierów, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/17/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Karsy, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/16/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janowice, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/15/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główiew, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/14/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bicz, Gmina Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/13/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto.

Uchwała została uchylona uchwałą Nr IV/40/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/12/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/11/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2011.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 44, poz. 801.

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/11/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Miasto do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego
Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/10/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Przygotowani do walki z powodzią – szkolenia strażaków z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/9/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/8/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr II/8/2010 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/7/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr II/7/2010 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/6/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr I/6/2010 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/5/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/5/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/4/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stanu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/4/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/3/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania Uchwała RG Nr I/2/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr I/1/2010

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/30/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Dokumenty do pobrania:
Uchwała RG Nr I/1/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:34:35)
Uchwała RG Nr I/2/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:35:13)
Uchwała RG Nr I/3/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:35:41)
Uchwała RG Nr I/4/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:36:00)
Uchwała RG Nr I/5/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:36:17)
Uchwała RG Nr I/6/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:36:36)
Uchwała RG Nr II/7/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:36:59)
Uchwała RG Nr II/8/2010
(wprowadzono: 2010-12-16 12:37:22)
Uchwała Nr III/9/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:26:20)
Uchwała Nr III/10/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:27:02)
Uchwała Nr III/11/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:27:51)
Uchwała Nr III/12/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:28:12)
Uchwała Nr III/13/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:28:31)
Uchwała Nr III/14/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:28:50)
Uchwała Nr III/15/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:29:14)
Uchwała Nr III/16/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:29:31)
Uchwała Nr III/17/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:29:49)
Uchwała Nr III/18/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:30:10)
Uchwała Nr III/19/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:30:29)
Uchwała Nr III/20/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:59:09)
Uchwała Nr III/21/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:59:26)
Uchwała Nr III/22/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 08:59:57)
Uchwała Nr III/23/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 09:00:13)
Uchwała Nr III/24/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 09:00:31)
Uchwała Nr III/25/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 09:00:48)
Uchwała Nr III/26/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 09:01:53)
Uchwała Nr III/27/2010
(wprowadzono: 2011-01-07 09:02:15)
Uchwała Nr III/28/2010
(wprowadzono: 2011-02-18 15:26:20)
Uchwała Nr III/29/2010
(wprowadzono: 2011-02-18 15:27:48)
Uchwałą Nr III/30/2010
(wprowadzono: 2011-02-18 15:28:12)
Uchwała Nr IV/31/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:28:48)
Uchwała Nr IV/32/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:29:08)
Uchwała Nr IV/33/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:29:46)
Uchwała Nr IV/34/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:30:04)
Uchwała Nr IV/35/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:30:18)
Uchwała Nr IV/36/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:30:33)
Uchwała Nr IV/37/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:30:48)
Uchwała Nr IV/38/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:41:16)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/38
(wprowadzono: 2011-02-18 15:42:26)
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/38
(wprowadzono: 2011-02-18 15:42:46)
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/38
(wprowadzono: 2011-02-18 15:43:20)
Uchwała Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:44:52)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:45:28)
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:46:08)
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:47:12)
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:48:26)
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:48:47)
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:49:06)
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:49:27)
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:49:52)
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/39/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:50:20)
Uchwała Nr IV/40/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:50:50)
Uchwała Nr IV/41/2011
(wprowadzono: 2011-02-18 15:51:21)
Uchwała Nr V/42/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:53:34)
Uchwała Nr V/43/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:53:56)
Załącznik do uchwały Nr V/43/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:54:51)
Uchwała Nr V/44/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:55:09)
Uchwała Nr V/45/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:55:27)
Uchwała Nr V/46/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:55:48)
Uchwała Nr VI/47/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:56:50)
Uchwała Nr VI/48/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:57:10)
Uchwała Nr VI/49/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 12:57:29)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/50/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:54:14)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:54:36)
Uchwała Nr VI/51/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:55:06)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:56:00)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:56:22)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:56:40)
Uchwała Nr VI/52/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:57:17)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/52/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:57:58)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:58:30)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/52/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:58:55)
Uchwała Nr VI/53/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 13:59:43)
Uchwała Nr VI/54/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:00:06)
Uchwała Nr VI/55/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:00:28)
Uchwała Nr VI/56/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:01:03)
Uchwała Nr VI/57/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:01:23)
Uchwała Nr VII/58/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:53:40)
Uzasadnienie do uchwały Nr VII/58/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:54:42)
Uchwałą Nr VII/59/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:55:41)
Uzasadnienie do uchwały Nr VII/59/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:57:31)
Uchwała Nr VII/60/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 14:59:30)
Uchwała Nr VII/61/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 15:00:05)
Uchwała Nr VII/62/2011
(wprowadzono: 2011-04-29 15:00:58)
Uchwała Nr VIII/63/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:21:46)
Uchwała Nr VIII/64/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:22:42)
Uchwała Nr VIII/64/2011 - zał.
(wprowadzono: 2011-07-08 13:23:20)
Uchwała Nr VIII/65/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:23:45)
Uchwała Nr VIII/66/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:24:08)
Uchwała Nr VIII/67/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:24:31)
Uchwała Nr VIII/68/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:40:06)
Uchwała Nr IX/69/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 13:41:04)
Uchwała Nr IX/70/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:37:12)
Załącznik do uchwały Nr IX/70?2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:38:05)
Uchwała Nr IX/71/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:38:57)
Załącznik do uchwały Nr IX/71/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:39:42)
Uchwała Nr IX/72/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:40:09)
Uchwała Nr IX/73/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:40:33)
Uchwała Nr IX/74/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:40:57)
Załącznik do uchwały Nr IX/74/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:42:05)
Uchwała Nr IX/75/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:49:55)
Uchwała Nr IX/76/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:50:18)
Uchwała Nr IX/77/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:50:42)
Uchwała Nr IX/78/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:51:06)
Załącznik do uchwały Nr IX/78/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:51:46)
Uchwała Nr IX/79/2011
(wprowadzono: 2011-07-08 14:52:14)
Uchwała Nr X/80/2011
(wprowadzono: 2011-08-22 11:45:34)
Uchwała Nr X/81/2011
(wprowadzono: 2011-08-22 11:45:59)
Uchwała Nr X/82/2011
(wprowadzono: 2011-08-22 11:46:21)
Uchwała Nr X/83/2011
(wprowadzono: 2011-08-22 11:46:50)
Uchwała Nr 84
(wprowadzono: 2011-09-07 09:43:57)
Uchwała Nr 85
(wprowadzono: 2011-09-07 09:44:44)
Uchwała Nr 86
(wprowadzono: 2011-09-07 09:45:04)
Uchwała Nr 87
(wprowadzono: 2011-09-07 09:45:29)
Załącznik do uchwały Nr 87
(wprowadzono: 2011-09-07 09:46:56)
Uchwała Nr 88
(wprowadzono: 2011-09-07 09:47:14)
Uchwała Nr 89
(wprowadzono: 2011-09-07 09:48:11)
Uchwała Nr 90
(wprowadzono: 2011-09-07 09:48:57)
Uchwała Nr 91
(wprowadzono: 2011-09-07 09:49:23)
Uchwała Nr XIII/92/2011
(wprowadzono: 2011-09-07 10:08:33)
Uchwała Nr XIV/93/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:12:19)
Uchwała Nr XIV/94/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:12:47)
Uchwała Nr XIV/95/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:13:14)
Uchwała Nr XIV/96/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:13:38)
Uchwała Nr XIV/97/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:14:21)
Uchwała Nr XV/98/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:15:53)
Uchwała Nr XV/99/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:16:36)
Uchwała Nr XVI/100/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:17:14)
Uchwała Nr XVI/101/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:17:36)
Uchwała Nr XVI/102/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:17:53)
Uchwała Nr XVI/103/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:18:13)
Uchwała Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:18:58)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:20:01)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:20:25)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:20:47)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:21:10)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:21:30)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:21:51)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:22:20)
Uchwała Nr XVI/105/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:23:16)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/105/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:25:01)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/105/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:25:25)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/105/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:25:47)
Uchwała Nr XVI/106/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:26:36)
Załącznik do uchwały Nr XVI/106/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:27:19)
Uchwała Nr XVI/107/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:27:54)
Załącznik do uchwały Nr XVI/107/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:28:23)
Uchwała Nr XVI/108/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:29:13)
Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:29:52)
Uchwała Nr XVI/109/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:30:38)
Uchwała Nr XVI/110/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:31:17)
Uchwała Nr XVI/111/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:31:50)
Uchwała Nr XVI/112/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:32:19)
Uchwała Nr XVII/113/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:32:57)
Uchwała Nr XVII/114/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:33:32)
Uchwała Nr XVII/115/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:33:53)
Uchwała Nr XVII/116/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 11:34:13)
Załącznik do uchwały Nr XVII/116/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 12:35:44)
Uchwała Nr XVII/117/2011
(wprowadzono: 2011-12-01 12:36:23)
Uchwała Nr XVIII/118/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:37:14)
Uchwała Nr XVIII/119/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:38:23)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:38:59)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/119/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:39:17)
Uchwała Nr XVIII/120/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:40:01)
Uchwała Nr XVIII/121/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:41:12)
Uchwała Nr XVIII/122/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:41:44)
Uchwała Nr XVIII/123/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:42:19)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:43:01)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/123/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:43:52)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/123/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:44:32)
Uchwała Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:45:41)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:46:22)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:46:45)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:47:30)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:47:44)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:48:00)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:48:15)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:48:29)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:48:45)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/124/2011
(wprowadzono: 2012-01-11 11:48:59)
Uchwała Nr XIX/125/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:54:11)
Załacznik do uchwały Nr XIX/125/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:54:41)
Uchwała Nr XIX/126/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:55:07)
Uchwała Nr XIX/127/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:55:25)
Uchwała Nr XIX/128/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:55:47)
Uchwała Nr XX/129/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:56:16)
Uchwała Nr XX/130/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 13:56:49)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 130
(wprowadzono: 2012-03-12 14:09:28)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 130
(wprowadzono: 2012-03-12 14:09:54)
Uchwała Nr XX/131/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:11:02)
Załacznik do uchwały Nr XX/131/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:11:30)
Uchwała Nr XX/132/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:11:51)
Uchwała Nr XX/133/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:12:07)
Uchwała Nr XX/134/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:12:37)
Załącznik do uchwały Nr XX/134/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:13:05)
Uchwała Nr XX/135/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:13:31)
Uzasadnienie do uchwały Nr XX/135/2012
(wprowadzono: 2012-03-12 14:14:09)
Uchwała RG Nr XXI/136/2012
(wprowadzono: 2012-04-11 11:41:44)
Uchwała RG Nr XXI/137/2012
(wprowadzono: 2012-04-11 11:42:08)
Uchwała RG Nr XXI/138/2012
(wprowadzono: 2012-04-11 11:42:27)
Uchwała RG Nr XXI/139/2012
(wprowadzono: 2012-04-11 11:43:09)
Uchwała RG Nr XXI/140/2012
(wprowadzono: 2012-04-11 11:43:31)
Uchwała RG Nr XXII/141/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:09:38)
Załacznik do uchwały RG Nr XXII/141/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:10:21)
Uchwała RG Nr XXII/142/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:10:58)
Załącznik do uchwały RG Nr XXII/142/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:11:57)
Uchwała RG Nr XXII/143/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:12:28)
Załączni do uchwały RG Nr XXII/143/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:13:22)
Uchwała RG Nr XXII/144/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:13:45)
Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXII/144/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:14:35)
Uchwała RG Nr XXII/145/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:14:59)
Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/145/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:16:00)
Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/145/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:17:00)
Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/145/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:18:05)
Uchwała RG Nr XXII/146/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:18:33)
Załącznik nr 1 do uchwały RG Nr XXII/146/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:20:04)
Załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXII/146/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:21:02)
Załącznik nr 3 do uchwały RG Nr XXII/146/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:21:53)
Część opisowa do uchwały RG Nr XXII/146/2012
(wprowadzono: 2012-05-15 09:22:55)
Uchwała Nr XXIII/147/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:15:35)
Uchwała Nr XXIII/148/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:15:55)
Uchwała Nr XXIII/149/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:16:26)
Uchwała Nr XXIII/150/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:16:50)
Uchwała Nr XXIII/151/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:17:33)
Załącznik do uchwały Nr XXIII/151/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:18:04)
Uchwała Nr XXIII/152/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:18:23)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:19:06)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/152/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:19:21)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/152/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:19:42)
Uchwała Nr XXIII/153/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:20:25)
Uchwała Nr XXIII/154/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:20:53)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/154/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:21:25)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/154/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:21:42)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/154/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:22:00)
Część opisowa do uchwały Nr XXIII/154/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:22:28)
Uchwała Nr XXIII/155/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:23:03)
Uchwała Nr XXIII/156/2012
(wprowadzono: 2012-06-13 09:23:20)
Uchwała Nr XXIV/157/2012
(wprowadzono: 2012-08-23 09:49:58)
Uchwała Nr XXIV/158/2012
(wprowadzono: 2012-08-23 09:51:23)
Załącznik do uchwały Nr XXIV/158/2012
(wprowadzono: 2012-08-23 09:52:15)
Uchwała Nr XXIV/159/2012
(wprowadzono: 2012-08-23 09:52:55)
Uchwała Nr XXVI/173/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 10:57:35)
Uchwała Nr XXVI/174/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 10:58:16)
Załącznik do uchwały Nr XXVI/174/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 10:59:15)
Uchwała Nr XXVI/175/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 10:59:41)
Uchwała Nr XXVI/176/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:00:04)
Uchwała Nr XXVI/177/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:00:29)
Załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:01:01)
Uchwała Nr XXVI/178/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:01:29)
Załącznik do uchwały Nr XXVI/178/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:02:00)
Uchwała Nr XXVI/179/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:02:26)
Załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:02:52)
Uchwała Nr XXVI/180/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:03:26)
Uchwała Nr XXVI/181/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:04:16)
Załącznik do uchwały Nr XXVI/181/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:05:23)
Uchwała Nr XXVII/182/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:05:59)
Uchwała Nr XXVII/183/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:06:18)
Uchwała Nr XXVII/184/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:06:38)
Uchwała Nr XXVII/185/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:07:04)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/185/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:07:43)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/185/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:08:02)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/185/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:08:21)
Uchwała Nr XXVII/186/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:08:55)
Uchwała Nr XXVII/187/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:09:15)
Uchwała Nr XXVII/188/2012
(wprowadzono: 2012-10-31 11:09:36)
Uchwała Nr XXVIII/189/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:32:23)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/189/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:33:00)
Uchwała Nr XXVIII/190/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:33:29)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:34:01)
Uchwała Nr XXVIII/191/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:34:23)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/191/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:35:06)
Uchwała Nr XXVIII/192/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:35:30)
Uchwała Nr XXVIII/193/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:35:59)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/193/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:36:34)
Uchwała Nr XXVIII/194/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:37:00)
Uchwała Nr XXVIII/195/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:37:32)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/195/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:38:06)
Uchwała Nr XXVIII/196/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:38:29)
Uchwała Nr XXVIII/197/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:38:51)
Uchwała Nr XXVIII/198/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:39:12)
Uchwała Nr XXVIII/199/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:39:33)
Uchwała Nr XXVIII/200/2012
(wprowadzono: 2012-12-05 12:39:58)
Uchwała Nr XXIX/201/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 13:20:00)
Uchwała Nr XXIX/202/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 13:20:30)
Uchwała Nr XXIX/203/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 13:21:11)
Uchwała Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:22:23)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:24:48)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:25:12)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:25:33)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:43:07)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:44:05)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:44:30)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:44:55)
Uchwała Nr XXIX/205/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 14:48:43)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 15:28:07)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/205/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 15:28:31)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/205/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 15:28:58)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/205/2012
(wprowadzono: 2013-01-11 15:29:20)
Uchwała Nr XXIX/206/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:28:30)
Uchwała Nr XXIX/207/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:29:06)
Uchwała Nr XXIX/208/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:29:26)
Uchwała Nr XXIX/209/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:29:50)
Uchwała Nr XXIX/210/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:30:11)
Uchwała Nr XXIX/211/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:30:38)
Uchwała Nr XXIX/212/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:31:00)
Uchwała Nr XXIX/213/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:31:23)
Załącznik do uchwały Nr XXIX/213/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:32:01)
Uchwała Nr XXIX/214/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:32:57)
Uchwała Nr XXIX/215/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:33:31)
Uchwała Nr XXIX/216/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:33:56)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/216/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:34:47)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/216/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:35:11)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/216/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:35:32)
Uchwała Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:36:03)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:36:39)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:37:09)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:37:29)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:37:47)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:38:04)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:38:20)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:38:37)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:38:55)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:40:53)
Część opisowa do uchwały Nr XXIX/217/2012
(wprowadzono: 2013-01-14 09:41:27)
Uchwaa Nr XXX/218/2013
(wprowadzono: 2013-02-11 08:07:36)
Uchwaa Nr XXX/219/2013
(wprowadzono: 2013-02-11 08:07:57)
Uchwała Nr XXX/220/2013
(wprowadzono: 2013-02-11 08:08:28)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/220/2013
(wprowadzono: 2013-02-11 08:09:22)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/220/2013
(wprowadzono: 2013-02-11 08:09:56)
Uchwała Nr XXX/221/2013
(wprowadzono: 2013-02-11 08:10:25)
Uchwała Nr XXXI/222/2013
(wprowadzono: 2013-02-28 11:09:44)
Uchwała Nr XXXI/223/2013
(wprowadzono: 2013-02-28 11:10:04)
Uchwała Nr XXXI/224/2013
(wprowadzono: 2013-02-28 11:10:32)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/224/2013
(wprowadzono: 2013-02-28 11:11:02)
Uchwała Nr XXX!!/225/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:05:23)
Uchwała Nr XXXII/226/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:06:12)
Uchwała Nr XXXII/227/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:07:12)
Uchwała Nr XXXII/228/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:07:57)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/228/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:09:12)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/228/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:09:36)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/228/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:09:54)
Uchwała Nr XXXII/229/2013
(wprowadzono: 2013-04-16 12:28:09)
Uchwała Nr XXXIII/230/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:09:49)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/230/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:10:20)
Uchwała Nr XXXIII/231/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:10:58)
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/231/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:11:32)
Uchwała Nr XXXIII/232/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:12:01)
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/232/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:12:38)
Uchwała Nr XXXIII/233/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:13:06)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/233/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:13:48)
Uchwała Nr XXXIII/234/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:14:29)
Uchwała Nr XXXIV/235/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:15:58)
Uchwała Nr XXXIV/236/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:16:31)
Uchwała Nr XXXIV/237/2013
(wprowadzono: 2013-06-11 13:16:49)
Uchwała Nr XXXV/238/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 09:57:21)
Uchwała Nr XXXV/239/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 09:58:05)
Uchwała Nr XXXV/240/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 09:58:52)
Załącznik do uchwały Nr XXXV/240/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 10:00:31)
Uchwała Nr XXXV/241/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 10:01:08)
Uchwała Nr XXXV/242/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 10:01:47)
Uchwała Nr XXXV/243/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 10:02:35)
Załącznik do uchwały Nr XXXV/243/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 10:03:33)
Część opisowa do uchwały Nr XXXV/243/2013
(wprowadzono: 2013-07-02 10:04:40)
Uchwała Nr XXXVI/244/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:54:53)
Uchwała Nr XXXVI/245/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:55:37)
Uchwała Nr XXXVI/246/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:56:11)
Uchwała Nr XXXVI/247/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:56:54)
Uchwała Nr XXXVI/248/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:57:26)
Uchwała Nr XXXVI/249/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:58:09)
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/249/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 09:58:49)
Uchwała Nr XXXVI/250/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:04:07)
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/250/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:04:56)
Uchwała Nr XXXVI/252/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:06:10)
Uchwała Nr XXXVI/253/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:06:53)
Uchwała Nr XXXVI/254/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:07:53)
Uchwała Nr XXXVI/255/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:09:09)
Uchwała Nr XXXVI/256/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:09:42)
Uchwała Nr XXXVI/251/2013
(wprowadzono: 2013-10-01 10:53:47)
Uchwała Nr XXXVI/257/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:17:12)
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/257/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:17:45)
Część opisowa do uchwały Nr XXXVI/257/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:18:11)
Uchwała Nr XXXVII/258/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:18:49)
Uchwała Nr XXXVII/259/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:19:09)
Uchwała Nr XXXVII/260/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:19:45)
Załącznik do uchwały Nr XXXVII/260/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:22:31)
Część opisowa do uchwały Nr XXXVII/260/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:22:57)
Uchwała Nr XXXVII/261/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:23:16)
Załacznik do uchwały Nr XXXVII/261/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:23:49)
Uchwała Nr XXXVIII/262/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:24:23)
Uchwała Nr XXXVIII/263/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:24:53)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:25:32)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:26:05)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/263/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 12:26:51)
Uchwała Nr XXXVIII/264/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:20:08)
Uchwała Nr XXXVIII/265/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:20:26)
Uchwała Nr XXXVIII/266/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:20:51)
Uchwała Nr XXXVIII/267/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:21:15)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:21:50)
Załączniknr 2 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:22:20)
Uchwała Nr XXXVIII/268/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:22:39)
Uchwała Nr XXXVIII/269/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:22:58)
Uchwała Nr XXXVIII/270/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:23:18)
Załacznik do uchwały Nr XXXVIII/270/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:23:48)
Uchwała Nr XXXVIII/271/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:24:13)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/271/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:24:52)
Uchwała Nr XXXVIII/272/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:25:09)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/272/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:25:41)
Uchwała Nr XXXVIII/273/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:26:06)
Uzasadnienie do uchwały Uchwała Nr XXXVIII/273/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:26:45)
Uchwała Nr XXXVIII/274/2013
(wprowadzono: 2013-11-05 13:27:14)
Uchwała Nr XXXVIII/275/2013
(wprowadzono: 2013-11-06 09:32:58)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013
(wprowadzono: 2013-11-06 09:33:27)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/2013
(wprowadzono: 2013-11-06 09:34:07)
Część opisowa do uchwały Nr XXXVIII/275/2013
(wprowadzono: 2013-11-06 09:34:34)
Uchwała Nr XXXIX/276/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:24:02)
Uchwała Nr XL/277/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:24:36)
Uchwała Nr XL/278/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:24:55)
Uchwała Nr XL/279/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:25:36)
Uchwała Nr XL/280/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:26:01)
Uchwała Nr XL/281/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:26:27)
Uchwała Nr XL/282/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:26:52)
Uchwała Nr XL/283/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:27:16)
Uchwała Nr XL/284/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:27:37)
Uchwała Nr XL/285/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:28:02)
Załącznik do uchwały Nr XL/285/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:28:58)
Uchwała Nr XL/286/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:29:25)
Załacznik do uchwały Nr XL/286/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:30:01)
Uchwała Nr XL/287/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:30:34)
Uchwała Nr XL/288/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:30:56)
Załącznik do uchwały Nr XL/288/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:31:48)
Uchwała Nr XL/289/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 08:32:09)
Załącznik do uchwały Nr XL/289/2013
(wprowadzono: 2013-12-17 09:03:54)
Uchwała Nr XLI/290/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:14:55)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/291/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:15:29)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/291/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:16:00)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/291/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:16:32)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/291/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:17:16)
Uchwała Nr XLI/291/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:20:50)
Uchwała Nr XLI/292/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:21:08)
Uchwała Nr XLI/293/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:21:39)
Uchwała Nr XLI/294/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:21:59)
Uchwała Nr XLI/295/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:22:15)
Uchwała Nr XLI/296/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:22:37)
Uchwała Nr XLI/297/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:22:58)
Uchwała Nr XLI/298/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:23:19)
Załącznik do uchwały Nr XLI/298/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:23:55)
Uchwała Nr XLI/299/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:24:21)
ałącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/299/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:24:59)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/299/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:25:33)
Objaśnienia do uchwały Nr XLI/299/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:26:07)
Uchwała Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:26:57)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:27:56)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:28:24)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:29:02)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:29:18)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:29:37)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:29:53)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:30:08)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:30:23)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:30:41)
Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:31:02)
Część opisowa do uchwały Nr XLI/300/2013
(wprowadzono: 2014-02-19 10:31:37)
Uchwała Nr XLII/301/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:33:06)
Uchwała Nr XLII/302/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:33:23)
Uchwała Nr XLII/303/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:33:37)
Załącznik do uchwały Nr XLII/303/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:34:00)
Uchwała Nr XLIII/304/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:34:51)
Uchwała Nr XLIII/305/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:35:12)
Uchwała Nr XLIII/306/2014
(wprowadzono: 2014-02-19 10:37:34)
Uchwała Nr XLIV/307/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 11:22:33)
Załącznik do uchwały nr XLIV/307/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 11:56:58)
Uchwała Nr XLIV/308/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 11:57:52)
Uchwała Nr XLIV/309/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 11:58:31)
Uchwała Nr XLIV/310/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 11:59:19)
Uchwała Nr XLIV/311/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 11:59:47)
Uchwała Nr XLIV/312/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:00:23)
Uchwała Nr XLV/313/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:01:05)
Załącznik do uchwały Nr XLV/313/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:01:49)
Uchwała Nr XLV/314/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:02:25)
Załącznik do uchwały Nr XLV/314/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:03:08)
Uchwała Nr XLV/315/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:03:55)
Uchwała Nr XLV/316/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:04:20)
Uchwała Nr XLV/317/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:05:41)
Uchwała Nr XLV/318/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:06:50)
Załącznik do uchwały Nr XLV/318/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:07:16)
Uchwała Nr XLV/319/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:07:51)
Załącznik do uchwały Nr XLV/319/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:08:17)
Uchwała Nr XLV/320/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:08:51)
Uchwała Nr XLV/321/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:09:23)
Uchwała Nr XLVI/322/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:09:53)
Załącznik do uchwały Nr XLVI/322/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:10:17)
Uchwała Nr XLVI/323/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:10:51)
Uchwała Nr XLVI/324/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:11:15)
Uchwała Nr XLVI/325/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:11:42)
Uchwała Nr XLVII/326/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:12:08)
Uchwała Nr XLVII/327/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:12:45)
Uchwała Nr XLVII/328/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:13:10)
Uchwała Nr XLVII/329/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:13:39)
Uchwała Nr XLVII/330/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:14:11)
Uchwała Nr XLVII/331/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:14:44)
Uchwała Nr XLVII/332/2014
(wprowadzono: 2014-06-06 12:15:09)
Uchwała Nr XLVIII/333/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:17:59)
Uchwała Nr XLVIII/334/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:36:19)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:44:02)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:44:53)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/334/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:45:43)
Uchwała Nr XLVIII/335/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:46:35)
Uchwała Nr XLVIII/336/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:47:21)
Uchwała Nr XLVIII/337/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:48:12)
Uchwała Nr XLVIII/338/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:49:07)
Uchwała Nr XLVIII/339/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:50:06)
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/339/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:51:08)
Uchwała Nr XLVIII/340/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:52:09)
Uchwała Nr XLVIII/341/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:53:12)
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/341/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:54:01)
Uchwała Nr XLVIII/342/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:55:00)
Uchwała Nr XLVIII/343/2014
(wprowadzono: 2014-07-08 10:55:56)
Uchwała Nr XLIX/344/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:15:37)
Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/344/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:17:52)
Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/344/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:18:48)
Uchwała Nr XLIX/345/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:19:36)
Uchwała Nr XLIX/346/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:20:13)
Uchwała Nr XLIX/347/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:20:38)
Uchwała Nr XLIX/348/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:20:57)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/348/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:21:35)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/348/2014
(wprowadzono: 2014-10-17 09:22:21)
Uchwała Nr XLIX/349/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 14:50:14)
Uchwała Nr XLIX/350/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 14:51:07)
Uchwała Nr L/351/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 14:51:29)
Uchwała Nr L/352/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 14:52:00)
Uchwała Nr L/353/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 14:52:50)
Uchwała Nr L/354/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:00:41)
Uchwała Nr L/355/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:01:10)
Uchwała Nr LI/356/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:01:48)
Załącznik do uchwały Nr LI/356/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:02:21)
Uchwała Nr LI/357/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:02:49)
Uchwała Nr LI/358/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:03:22)
Załącznik do uchwały Nr LI/358/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:03:53)
Uchwała Nr LI/359/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:05:08)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/359/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:05:48)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/359/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:06:28)
Uchwała Nr LI/360/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:09:34)
Uchwała Nr LI/361/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:10:01)
Uchwała Nr LII/362/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:10:36)
Uchwała Nr LII/363/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:11:06)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/363/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:11:49)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/363/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:12:25)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/363/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:12:55)
Uchwała Nr LII/364/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:13:27)
Uchwała Nr LII/365/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:13:51)
Uchwała Nr LII/366/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:14:14)
Uchwała Nr LII/367/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:14:45)
Uchwała Nr LII/368/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:21:42)
Uchwała Nr LII/369/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:22:04)
Załącznik do uchwały Nr LII/369/2014
(wprowadzono: 2014-12-09 15:22:46)
Uchwała Nr LII/370/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:21:13)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/370/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:21:42)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/370/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:22:15)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/370/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:22:47)
Uchwała Nr LII/371/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:23:16)
Uchwała Nr LII/372/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:25:15)
Uchwała Nr LII/373/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:25:43)
Uchwała Nr LIII/374/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:26:23)
Załącznik do uchwały Nr LIII/374/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:26:52)
Uchwała Nr LIII/375/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:27:21)
Załącznik do uchwały Nr LIII/375/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:28:34)
Uchwała Nr LIII/376/2014
(wprowadzono: 2014-12-10 09:28:54)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko