Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Ochrona Środowiska » Plan Gospodarki Odpadami
A A A

Ochrona Środowiska: Plan Gospodarki Odpadami

          Uchwała Nr XL/369/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego " Koniński Region Komunalny"

 

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. (w zakresie dotyczącym gminy Stare Miasto) oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:

- projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.

- Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny

- opiniami do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Prezydenta Miasta Konina, Zarządu Powiatu Konińskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Stare Miasto w pokoju nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w powyższym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej bip.stare-miasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Miasto tj. od 22 października 2009r. do 12 listopada 2009r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Gminy), ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Miasto w pokoju nr 11 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: srodowisko@stare-miasto.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stare Miasto.

Ogłoszenie - Projekt Planu Gospodarki Odpadami aktualizacja

Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie - Projekt Planu Gospodarki Odpadami aktualizacja
(wprowadzono: 2009-10-22 15:47:44)
Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja
(wprowadzono: 2009-10-22 15:49:13)
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
(wprowadzono: 2009-10-22 15:49:30)
Uchwała Nr XL/369/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 marca 2010
(wprowadzono: 2010-06-16 16:26:57)
Plan Gospodarki Odpadami
(wprowadzono: 2010-06-16 16:27:38)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko