Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Rada Gminy: Oświadczenia, Stanowiska i Opinie Rady Gminy

Apel Rady Gminy Stare Miasto podjęty na LXXVI sesji w dniu 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Do pobrania: Apel Rady Gminy Stare Miasto z 28.12.2023

 

Apel Rady Gminy Stare Miasto podjęty na XLIV sesji w dniu 26 lutego 2014 r. w sprawie przywrócenia działania w Koninie Biura Obsługi Klientów odbiorców energii elektrycznej.

Do pobrania: Apel Rady Gminy Stare Miasto z 26.02.2014

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto podjęte na XLIV sesji w dniu 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia solidarności Gminy Stare Miasto ze spoleczenstwem Ukrainy.

Do pobrania: Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z 26.02.2014

 

Opinia Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 października 20012 r. podjęta na XXVII sesji Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Do pobrania: Opinia Rady Gminy z dnia 25 października 2012 r.

 

Stanowisko Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 sierpnia 20012 r. podjęte na XXV sesji Rady Gminy w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do pobrania: Stanowisko Rady Gminy z dnia 30.08.2012 r.

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trudnej sytuacji związanej z wychowaniem przedszkolnym na terenach wiejskich na przykładzie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Oświadczenie z 24 listopada 2011 r.

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 listopada 2011 r. popierające uchwałę Nr XI/138/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską kartą Samorządu Lokalnego.

Do pobrania: Oświadczenie z 24 listopada 2011 r.

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zagrożeń dla społeczności naszej gminy związanych z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z autostrady dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 tony.

Do pobrania: Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r.

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.

Do pobrania: Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r.

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Do pobrania: Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r.

 

Stanowisko Rady Gminy Stare Miasto podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2009 r. w sprawie budowy wspólnego schroniska dla zwierząt dla gmin w ramach Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".

Do pobrania: Stanowisko z 26 stycznia 2009 r.

 

Oświadczenie Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 lipca 2007 r. zawierające stanowisko w sprawie zasadności prowadzonej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Barczygłowie.

Do pobrania: Oświadczenie z 11 lipca 2007 r.

 

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie z 11 lipca 2007 r.
(wprowadzono: 2009-07-20 12:14:09)
Stanowisko z 26 stycznia 2009 r.
(wprowadzono: 2009-07-20 12:15:01)
Oświadczenie z 24 listopada 2011 r.
(wprowadzono: 2011-12-12 10:02:25)
Oświadczenie z 24 listopada 2011 r.
(wprowadzono: 2011-12-12 10:02:52)
Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r.
(wprowadzono: 2011-12-12 10:27:25)
Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r.
(wprowadzono: 2011-12-12 10:27:53)
Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r.
(wprowadzono: 2011-12-12 10:28:07)
Stanowisko Rady Gminy z dnia 30.08.2012
(wprowadzono: 2012-09-14 10:43:30)
Opinia Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
(wprowadzono: 2012-10-31 11:29:35)
Opinia Rady Gminy z dnia 25 października 2012 r.
(wprowadzono: 2012-10-31 11:35:23)
Oświadczenie z 26.02.2014
(wprowadzono: 2014-03-07 09:51:11)
Apel z 26.02.2014
(wprowadzono: 2014-03-07 09:51:33)
Apel Rady Gminy Stare Miasto z 28.12.2023
(wprowadzono: 2024-01-08 08:34:27)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko