Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Rozwój Gminy: Strategia Rozwoju Gminy

Strategia rozwoju jest swego rodzaju planem - dokumentem kompleksowym określającym podstawowe kierunki rozwoju jednostki, uwzględniającym najlepsze walory w jednostce i największe szanse w otoczeniu oraz minimalizującym lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.


Zawiera ona analizę stanu obecnego gminy w sferze społecznej, gospodarczej, rolnej, infrastruktury technicznej, środowiskowej. Analiza relacji między tymi sferami pozwala na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju gminy, identyfikację stanu obecnego oraz szans i zagrożeń rozwoju. Wskazuje założenia rozwoju gminy, cele oraz zadania i projekty wdrożeniowe.


Znaczącym faktem jest to, iż poniższa strategia została opracowana we współpracy z mieszkańcami Gminy Stare Miasto. Rola zespołu opracowującego dokument koncentrowała się na ułatwianiu procesu budowy strategii. Wiele materiałów do strategii dostarczyli mieszkańcy i władze, przedstawiając istniejące w mieście i gminie problemy oraz wyrażając swoje opinie.


Posiadanie strategii rozwoju dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania w długim okresie. Ponadto uwiarygodnia władze w oczach partnerów zewnętrznych i wewnętrznych. Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni gminę bardziej konkurencyjną od innych.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-2025
(wprowadzono: 2015-12-01 10:12:06)
Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-2025 - dokument
(wprowadzono: 2015-12-01 10:13:11)
Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2004-2014
(wprowadzono: 2015-09-15 14:42:38)
Załącznik - Tabele Projektów Strategicznych
(wprowadzono: 2015-09-15 14:43:42)
Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/126/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2015-09-15 14:44:51)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko